DISCLAMER

Aansprakelijkheid

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van mijn website(s),  of met de tijdelijke  onmogelijkheid deze website(s) te kunnen raadplegen.
Ik ben evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van mijn website(s) is verkregen.
Ik aanvaard eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op mijn website(s) wordt verwezen, of voor  de inhoud van websites die verwijzen naar mijn website(s).

Intellectuele eigendomsrechten

Ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van mijn website(s).
Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.                                                    

                                                             Cor de Keijzer – Webmaster

 Website – hinweis

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, daß man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich  von diesen Inhalten distanziert. Ich biete auf meiner Homepage Links zu anderen
Seiten im Internet an. Für alle diese Links gilt:   “Der Webmaster betont ausdrücklich, daß er keinerlei Einfluß  auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten Seiten auf der gesamten Homepage inklusive  aller Unterseiten.
Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten,  zu denen Links oder Banner führen.”

                                                         Cor de Keijzer – Webmaster

Legal Notice

I appreciate your interest to visit this Website. On this website I share lot of my personal information, which are only and only  shared to explain me as a person. Explaining for better communication purposes, to find other people on the Net, who have some interesting information, something to propose, to offer ideas etc.
I don’t use any of my information, opinions, text, images for offensive, provocative purposes.
If, for any reason someone is insulted, offended then I apologize
and please leave this Website.

All rights are reserved. If you want to share some of my texts, images, animations, please send me a note!

Links to other websites are intended as a service to our users and do not represent an endorsement by my site.
I am not responsible for their contents, quality or reliability.                                                      

                                                             Cor de Keijzer – Webmaster