Mogelijkheden / voorwaarden voor een “TFP”-shoot.


Veel  (modellen) shoots worden gemaakt op basis van TFP (Time for Print).
In het verleden werd dit letterlijk genomen; het model kreeg opnames op fotopapier.

Tegenwoordig worden meestal de bestanden op cd/dvd gebrand of per transfer aanbieders toegezonden.

Een belangrijk onderdeel van elke shoot is het contract waar we mee werken.
Daarin wordt omschreven welk genre er wordt gehanteerd en wat de rechten/plichten van het model en de fotograaf zijn.
Dit, om misverstanden voor, tijdens en na de shoot te voorkomen.
In de tijd voor de shoot bespreken we mondeling en/of per e-mail ook nog het contract…evt aanvullingen/wijzigingen zijn altijd mogelijk.

Na ontvangst van de gegevens van het model per e-mail wordt een ingevuld voorbeeldcontract toegestuurd;  het definitieve contract met diezelfde inhoud wordt tijdens de shoot getekend en afgegeven.
De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van het contract;  gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt en/of misbruikt.

Het idee van een TFP-shoot is, dat het model bereid is te investeren in reis(tijd) en het zich beschikbaar stellen als model.
De fotograaf investeert tijd voor de shoot (voorbereidingen), fotomateriaal, evt huur en de redelijk hoge hoeveelheid uren tijd in de nabewerkingen.
In principe word van beide kanten geen vergoeding in geld gevraagd…  het belangrijkste is dat beiden dus “TIME”  investeren.

Bij een aanmelding voor een TFP-shoot beoordeel ik de toegevoegde waarde aan mijn eigen portfolio.
Is een shoot geen aanvulling, dan kan tegen en kleine vergoeding de shoot alsnog besproken worden, echter niet op TFP-basis.

Een belangrijk punt is de minimumleeftijd van het model.
Dit is specifiek van toepassing op “bloot” gerelateerde opnames;  hiervoor geldt de minimum leeftijd van 18 jaar.
Is een model jonger dan 18 jaar en is er geen sprake van bovengenoemd genre, dan dient toestemming van (één) der ouders gegeven zijn en moet het model in gezelschap zijn van een meerderjarig persoon (met medeweten van de ouder) of één van de ouders.


Uitgebreide info kan men opvragen via het mailadres   cpdekeijzer@planet.nl